dimecres, 26 de setembre de 2007

1. Modernitzar el nostre discurs, agenda i llenguatge; proporcionar un relat entenedor i un horitzó engrescador.

El PSC és el partit del qual se senten més propers la majoria dels catalans i les catalanes, tant des del punt de vista ideològic, com del punt de vista del grau d’identificació nacional.

La majoria se sent molt pròxima a les nostres idees però podem millorar molt la nostra capacitat de relació amb la societat i d’atracció envers sectors que se senten propers al nostre projecte.

Estem convençuts de ser el partit que millor representa les aspiracions de les classes populars de tota Catalunya, així com la garantia de progrés per al conjunt de la societat, però som conscients també que hem d’iniciar un procés de renovació que requereix també modernitzar el nostre discurs.

La reflexió sobre les prioritats, l’agenda i el nostre discurs vol transmetre el missatge a la ciutadania de que el PSC vol ser un instrument de mediació entre la política i la ciutadania, guanyant la credibilitat, la confiança i la complicitat de la ciutadania.


Últimament hem pogut observar certs símptomes de desafecció entre política i ciutadania. Paradoxalment, en el moment de més progrés i més expectativa de millora social, és quan s’han produït les senyals més clares d’aquesta minvant sintonia:

  • L’abstenció i desmobilització de certs sectors de l’electorat, especialment entre les classes populars, així com el cansament electoral.
  • Els canvis socials i la manca d’adaptació dels partits a la nova realitat.
  • La falta de concreció i d’eficàcia sobre problemes que preocupen als ciutadans i que estan marcant l’agenda social: immigració, habitatge, sous, mobilitat, etc.

Els ciutadans estan donant senyals de patir els problemes derivats dels canvis socials i és per això que cal no només resoldre els problemes sinó ser capaços de dissenyar la societat del futur a partir d’un discurs clar i valent capaç de fixar les regles i el terreny del debat, de fixar l’agenda, de prendre la iniciativa, de ser atractiu per molts sectors socials, especialment dels que viuen del seu treball i els que aspiren a fer-ho, catalanista, obert, integrador, respectuós dels diversos graus d’identitat nacional dels ciutadans, impulsor de la idea d’Espanya com a nació de nacions, respectuós del pluralisme ideològic, compromès amb la justícia social, el respecte al medi natural i l’impuls a la construcció d’un ordre mundial just i solidari fonamentat en el dret i el respecte als drets humans, respectuós de la diversitat cultural i religiosa, laic i capaç d’emocionar, parlant dels problemes quotidians i dibuixant la societat del futur.<< Tornar a la pàgina principal