dilluns, 24 de setembre de 2007

Per què aquesta reflexió; per què aquest document, i per què ara.

El Partit dels Socialistes de Catalunya és un partit polític català amb una llarga història, feta des del compromís amb els treballadors i les treballadores de Catalunya, amb l’objectiu de construir una Catalunya lliure, pròspera i sense classes. L’horitzó de progrés i benestar, de convivència, igualtat i optimisme en el futur han estat, son i seran les màximes prioritats del nostre projecte de catalanisme i justícia social.

Estem fermament convençuts que la societat catalana comparteix majoritàriament aquest desig continu de progrés que impulsa les nostres propostes i els nostres plantejaments. Volem compartir amb els catalans i catalanes l’esperança i l’optimisme en un futur que construïm cada dia.

El nostre anhel no és altre que la reedició constant dels compromisos amb aquelles polítiques que, des de l’esquerra, afavoreixen la justícia social, fan una societat més lliure i que gaudeix de més i millors serveis. Així ho hem fet i així ho continuarem fent. El nostre partit té una vocació majoritària i de govern.

Des del Partit dels Socialistes de Catalunya som conscients de la progressió històrica del nostre país, de com encetem el nou segle XXI, i quines son els reptes, preocupacions i necessitats més importants dels catalans i catalanes. Tant de manera individual com col·lectiva.

L’acceleració dels canvis socials, el sorgiment de noves realitats, i l’adaptació a nous espais estan requerint nous models d’interlocució i complicitat entre la política i la societat.

En aquest context, el PSC es proposa establir una actitud permanent d’escoltar la societat per tal d’actualitzar les nostres propostes polítiques i programàtiques.
Davant de la celebració l’any 2008 del 30è Aniversari del PSC, i del seu 11è Congrés, on aprovarem les nostres línies d’ acció i compromís polític, aquest document de treball té per objecte servir de guia pel debat de preparació de l’11è Congrés del PSC.

Per això volem convidar a la reflexió conjunta de la nostra militància, i de la societat catalana; a la participació i a la construcció de nous espais de debat i participació ciutadana, amb la convicció de que estem preparats per fer de Catalunya, cada dia més, un país millor per viure i per conviure.

Com és preceptiu, en el moment de convocar el Congrés s’aprovarà una ponència marc, però volem oferir ja des d’ara la possibilitat d’iniciar un debat a partir d’un guió-decàleg.

<< Tornar a la pàgina principal