dimecres, 26 de setembre de 2007

9. Escoltar millor la societat. El partit com instrument de debat i impuls de reformes.

L’objectiu de tot partit polític és respondre a les necessitats presents i futures de la societat que vol governar, i la voluntat del PSC és representar a la majoria de catalanes i catalans (aquells que viuen i treballen a Catalunya com diu el nostre nou Estatut).

La pregunta és, doncs, com es copsen aquestes necessitats, des del partit? Les necessitats del que podríem entendre com a societat civil organitzada ja tenen els seus mecanismes de canalització amb un partit com el nostre; el problema és com demostrem la voluntat d’escoltar i com demostrem que efectivament sabem escoltar (i per tant, respondre) a sectors no tant organitzats, a sectors emergents, a sectors exclosos i a necessitats immediates que sorgeixen de problemes puntuals.

¿Com escoltem doncs a gent que no sap com arribar als partits o que no hi vol arribar?

Això segurament implica una reforma del partit a nivell intern i a nivell extern

Intern. Cal que els militants del partit siguin i és sentin els primers protagonistes del debat. Sovint deixem en les direccions, els representants electes o els think-tanks vinculats al partit la redacció de documents, programes o el debat, i no prestem prou atenció a les agrupacions.

Per tant, caldria revisar l’organització interna (Congressos, Consell Nacional) per aprofundir en la democràcia interna i garantir major debat i discussió de les idees des de totes les instàncies del partit.

Extern. El PSC sempre ha fet un esforç en obrir-se més enllà de les seves seus del partit, de la seva militància i ha innovat amb la col·laboració amb plataformes ciutadanes, estimulades o no des del partit. Forma part de la voluntat de que el PSC sigui el “partit plaça”, el partit “punt d’encontre, que permeti vertebrar a dins i a fora el model de societat i de polítiques públiques per la majoria de catalanes i catalans.

Per tant, hem de reprendre aquesta voluntat estimulant espais de debat amb sectors professionals i empresarials; promovent xarxes i plataformes ciutadanes de nous catalans; i garantint la permeabilitat i estimular la presència de militants en tot tipus d’organitzacions sindicals, patronals, entitats cíviques, moviments socials.

Un altre tema és que el partit s’hauria d’intentar anticipar als anhels i les necessitats futures. En aquest sentit més que escoltar és important que el partit sigui un instrument que faciliti el pensament, el debati la prospectiva.

Els socialistes hem de ser receptors de les aspiracions, objectius i demandes dels moviments socials, i canalitzar-les en el sistema de govern; hem d’oferir respostes polítiques de canvi real a les inquietuds que es manifesten alhora que impliquem als impulsors de les demandes en la recerca de solucions efectives i a llarg termini.

En aquest sentit el PSC, com a partit de govern, ha de buscar suports en la societat per a tirar endavant les seves polítiques de reforma. És amb aquest objectiu que des del partit cal buscar i treballar els suports socials necessaris a l’acció de govern.